Norwegian English German
Top image
Top image
Top image

Laksefiske

Tanavassdraget er Norges største og viktigste laksevassdrag med sine omkring 120 mil med lakseførende strekning fordelt på hovedelva og rundt 57 sideelver. På det beste har Tanaelva stått for rundt en tredjedel av all fangsten av laks i Norge. Tanaelva har også Norgesrekorden, med en laks på hele 36 kilo. Årlig tas laks på over 20 kilo. De nedre deler av Tanaelva er bred og sakteflytende. Det første ordentlige store stryket heter Storfossen, som er det første sportfiskeområdet som laksen møter på sin vandring opp elva, og ligger ca 6 mil fra sjøen. Fisket som Viddas Sønn tilbyr sine kunder skjer fra land i Sirma. Men om det er ønskelig, kan elvebåt skaffes.Fisket foregår fra midten av juni til slutten av juli. Beste periode er vanligvis fra 10. juni til slutten av juli.

For å fiske laks må du betale fisketrygdeavgiften og lokalt fiskekort for det området av elva du skal fiske.

  • Fisketrygdeavgiften koster for tiden 240 kr.
  • Fiske fra land kr 200 pr døgn.
  • Fiske fra båt koster kr 320.

Laksefiske i Tana/ Sirma

  • Laksefiske fra land i Sirma område
  • Periode: 10 juni til 1 August.
  • Elvebåt leies ut ved forespørsel

Grilling av Tana laks

Grilling av Tana laks på forespørsel som selskaper m mere!

Kart link