Norwegian English German
Top image
Top image
Top image

Fiske

Viddas Sønn tilbyr fisketurer sommer og vinter på Laksefjordvidda.

Ørret- og røyefiske på Laksefjordvidda er viden kjent. I dette området er fangst av stor fisk fortsatt vanlig. Det finnes flere hundre vann hvor det er muligheter for fangst av stor ørret — røye. Fisket foregår både med lettspinn- og fluestang. Om du ønsker å fiske etter storharr, er det også mulig. Området er et typisk høyfjellsområde i Finnmark. Mellom flere av innsjøene går fine små elver hvor det er flotte muligheter for fluefiske etter drømmefisken. Fisket på sommeren foregår fra 1. juli til utgangen av august.

Fisket er vanligvis best i juli og til midten av august.

Isfiske foregår fra februar til begynnelsen av mai.

Hovedbasen for all fiske er ved Miennacohka ved Miennavassdraget.

Vi tilbyr også laksefiske i Europas største lakseelv – Tanaelva. I nærområdet har vi noen av de beste fiskeplassene i vassdraget. Her kan vi stille båt til disposisjon.

Overnatting

All overnatting på turene vil foregå i Viddas Sønn sine egenproduserte isolerte elementlavvoer, supplert med Venor lavvoer/gammer og i samisk tradisjonell gamme. Lavvo har av samene i århundrer vært brukt som husvære i reindrifta og til bruk i det daglige liv til forskjellig formål. Viddas Sønn har videreutviklet den tradisjonelle lavvoen om til elementlavvo i finér. Vi tilbyr også utleie av høystandard hytte i Sirma.

  • Elementlavvoer i finér med seng og bord
  • Venor lavvoer; Venorgammer
  • Utleie av høystandard hytte med internett og badstu
  • Leilighet med internett

Fiskekort / Finnmarkseiendommen ukekort

For å fiske innlandsfisk som tilreisende fisker i Finnmark må du kjøpe fiskekort hos Finnmarkseiendommen.

http://www.fefo.no/no/fefo/Sider/Default.aspx

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

http://fiskeravgift.dirnat.no/